Projekt na školení z fondu EU

Název programu:

Prioritní osa OPZ:

Výzva:

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Datum zahájení realizace projektu:

Datum ukončení realizace projektu:

Cíl projektu:

Operační program Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

03_16_043 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců

VIROS ACADEMY s.r.o.

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004867

01. 02. 2017

31. 01. 2019

Projekt řeší vzdělávání pracovníků (CZ-ISCO třídy 5, pracovníci ve službách a prodeji) s cílem přispět ke zvýšení jejich měkkých znalostí a dovedností a přispět tak k efektivnějšímu fungování  společnosti a rozšíření produktové nabídky.