Sekretář/ka, asistent/ka
s výukou AJ

Základní informace

17.900 Kč (s DPH)

Akreditace MŠMT

(Č.j.: MSMT-7838/2015-1/264)

111 vyučovacích hodin teorie

Výukové materiály

Čerstvě pražená káva, čaj, voda (perlivá, neperlivá)

Certifikát o absolvování kurzu

Osvědčení o profesní kvalifikaci

Příjemné klimatizované prostředí s odpočinkovou zónou

Přátelská atmosféra

Co se v kurzu naučíte?

  • Organizovat činnosti sekretariátu a vést administrativu

  • Uplatňovat firemní procesy

  • Pracovat s MS nástroji – Word, Excel, Power Point, emailovými klienty – Outlook, Gmail a se sociálními sítěmi – LinkedIn, Facebook

  • Ovládat PC klávesnici deseti prsty

  • Základy pracovněprávní legislativy včetně pravidla evidence a archivace

  • Základy obchodní a daňové kalkulace

  • Ovládat efektivní a sociální komunikaci v pracovním prostředí

  • Ovládat zásady společenského chování a vystupování

  • Základy pracovněprávní legislativy včetně pravidla evidence a archivace

  • Znát a používat základy obchodní a pracovněprávní komunikace v angličtině

Kurz je koncipován jako záživné a poutavé vyprávění,
které je doplněno tréninkem a aplikací teorie do PRAXE.

Přímo v učebně máte možnost si vyzkoušet vše na osobních počítačích
a při praktickém nácviku.

S námi se nebudete "biflovat" fráze, které vám někdo napsal na tabuli, ale budete získávat praktické rady, které jsou roky zkoušeny v opravdovém prostředí obchodních společností a nadnárodních korporací.

Osnova výuky

Administrativa

Kompetence role asistenta/ky, vedení administrativy, řízení a organizace práce v sekretariátu, zpracování dat a vytváření podnikových, obchodních, personálních a právních písemností (Word, Excel, Power Point), práce s emailovou (Outlook, Gmail) a datovou schránkou. Desetiprstová hmatová metoda, networking a využití sociálních sítí a jeho význam pro asistentku.

Firemní procesy

Povinnosti organizace – BOZP, PO, principy řízení organizace, znalost firemní kultury.

Základy ekonomie

Obchodní a daňové kalkulace.

Základy pracovněprávní legislativy

Organizace služebních cest, cestovní náhrady, lékařské prohlídky, zacházení s osobními a důvěrnými údaji.

Komunikační dovednosti

Efektivní a sociální komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů a reklamací, asertivita, prezentace sebe a své organizace, obchodní komunikace, telefonování.

Společenské chování a vystupování

Pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí, společenské akce, pravidla oblékání („dresscode“), základy gastronomie v pracovním prostředí (stolování a obsluha).

Osnova výuky AJ

Administrativa

Gramatika: Sloveso „to be / to have“, množné číslo, určité /neurčité členy, pořádek slov ve větě, vazba „there is / there are", zájmena, rozkaz, způsobová slovesa, přítomný čas – průběhový, prostý, budoucí čas, minulý čas – pravidelných / nepravidelných sloves, číslovky, čas a datum Slovní zásoba: pozdrav, představení, pracovní role, pracovní a obchodní písemnosti, networking

Firemní procesy

Bezpečnost a rizika, rozdělení rolí a kompetence v organizaci, firemní kultura.

Základy ekonomie

Termíny spojené s účetnictvím a daněmi

Základy pracovněprávní legislativy

Základní termíny v legislativě, cestování, smlouvy

Komunikační dovednosti

Termíny obchodní angličtiny, nácvik obvyklých telefonních situací, prezentace své pozice a společnosti, vyjadřování názoru, souhlas/nesouhlas.

Společenské chování a vystupování

Představování, zdvořilá komunikace a „small talk“, obsluha.

Pomůžeme vám s vyplněním potřebných dokumentů, jenž vám mohou umožnit absolvovat kurz úplně ZDARMA.

Forma výuky

Prezenčně

ve 3 týdnech v našich školících prostorech celkem po dobu 14-ti učebních dnů prezenčně (111 hodin) + 1 den závěrečná zkouška (3 hodiny)

Prezenčně + Video e-learning

Celkem ve 3 týdnech prezenčně v našich školících prostorech a formou video e-learningu dle zvolené intenzity kurzu (e-learning je nová forma studia, kde účastníci sledují videa, která navozují podobný pocit, jako by seděli v učebně a promlouval k nim lektor. Videa jsou doplněna o úkoly). Celkem po dobu 14-ti učebních dnů v průběhu 3 týdnů prezenčně + e-learning (111 hodin) + 1 den závěrečná zkouška (3 hodiny)

Místo konání

VIROS ACADEMY s.r.o.

Kancelářská budova Park One

Perucká 2483/9 120 00 - Praha 2

Termíny