JAK ZÍSKAT
KURZ ZDARMA?

Naše kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Zároveň mají status rekvalifikačních kurzů, proto máte možnost požádat o jejich proplacení
z evropských sociálních fondů v ČR.

Věděli jste že:

0 absolventů
u nás získalo profesní kvalifikaci akreditovanou Ministerstvem školství.
0% lidí
si po absolvování našich kurzů našlo práci.

Jak fungují
rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou určeny k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace. Za rekvalifikaci se považují pouze ta školení, jenž mají akreditaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
O proplacení mohou zažádat pouze lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce. Mohou být evidováni buď jako uchazeči nebo zájemci. Obě skupiny mohou využít na své vzdělávání až
50.000 Kč během 3 let.

Kdo jsou uchazeči?

 • Všichni, kdo jsou vedeni v evidenci Úřadu, například po ztrátě zaměstnání
 • V tomto případě není nijak zákonem stanoveno jakou dobu musíte být v evidenci, proto abyste mohli zažádat o proplacení rekvalifikačního kurzu

Kdo jsou zájemci?

 • Každý pracující na HPP, DPP nebo OSVČ se může zaevidovat na Úřadu práce jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ, aniž by musel ukončit nebo přerušit pracovní poměr.
 • V evidenci je pouze po dobu konání kurzu a nezavazuje ho k žádným pravidelným návštěvám.
 • Jakmile je v evidenci Úřadu práce, může v případě ohrožení pracovního místa zažádat o zvolenou rekvalifikaci a nechat si ji zaplatit od Úřadu práce.
 • Ohrožením pracovního místa je myšleno, že nemá dostatečnou kvalifikaci pro zaměstnavatele a tudíž by se mohlo stát, že by byl propuštěn.
 • Ohrožením pracovního místa pro OSVČ je myšleno, že kvůli nedostatečné kvalifikaci a nízké konkurenceschopnosti by mohla zaniknout jeho živnost.

Pomůžeme Vám osobně

Zažádat o proplacení rekvalifikačního kurzu můžete na okresní pobočce Úřadu práce v místě svého trvalého bydliště. Budete potřebovat celkem 4 dokumenty:

 1. Žadost o zvolenou rekvalifikaci
 2. Poučení pro uchazeče/zájemce
 3. Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu
 4. Kopie akreditace rekvalifikačního zařízení

S vyplněním formulářů Vám ochotně pomůžeme a poradíme.